• ea
 • fjords
 • asebest
 • derrick
 • cookie
 • sn0wcrash
 • mrkva
 • freizeitagent
 • pstmn
 • xiffy
 • katarina
 • Amarelo
 • oloss
 • szczypcik
 • sarcasmbemyguide
 • lepszegoniema
 • challder
 • amarelopl
 • guyver
 • divascose
 • realytruth
 • bmblby
 • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

3778 e899 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaiblameyou iblameyou
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viasimons simons

February 15 2018

4110 b682
Reposted fromcambellschicken cambellschicken viaabl abl

February 13 2018

A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"

February 11 2018

Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea

February 10 2018

1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena viapoppyseed poppyseed
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viaalliwantisyou alliwantisyou
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 08 2018

February 07 2018

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viapoppyseed poppyseed

February 06 2018

7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Nie rób wszystkiego, co mówi ci serce, ale go słuchaj.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazupson zupson
9064 e16f

February 05 2018

Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl